Τα κτήρια του Archicad

Κάθε έκδοση του Archicad αποτίει φόρο τιμής σε ένα σπουδαίο κτήριο που σχεδιάστηκε με το πρόγραμμα.

Archicad 23

Τι νέο υπάρχει στο Archicad 23;

ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Εκ νέου σχεδίαση των εργαλείων Υποστύλωμα και Δοκός:

Το Archicad 23 επιτρέπει στους αρχιτέκτονες να μοντελοποιούν ταχύτερα και να δημιουργούν ακριβείς κατασκευαστικές λεπτομέρειες και προμετρήσεις ενισχυμένου σκυροδέματος, χάλυβα, ξυλείας σύμπλοκων δοκών και υποστυλωμάτων. Σύμπλοκα υποστυλώματα και καμπύλες μεταβλητής διατομής, ή δοκοί με ανοίγματα, μπορούν πλέον να μοντελοποιηθούν και να τεκμηριωθούν, ώστε να πληρούν τα πρότυπα σχεδίασης και απεικόνισης. Οι δοκοί και τα υποστυλώματα μπορούν να απεικονίζονται με διάφορες προβολικές και συμβολικές απόψεις και ράστερ επικάλυψης.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Κενά, Κόγχες, και Εσοχές:

Το Archicad 23 εισάγει το νέο εργαλείο Άνοιγμα, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μοντελοποίηση και τον συντονισμό των κενών, των κογχών και των εσοχών της μελέτης — ως οριζόντια, κατακόρυφα ή κεκλιμένα Ανοίγματα σε στοιχεία, ομάδες στοιχείων ή ακόμα και ορόφους. Τα Ανοίγματα αυτά είναι σημαντικά για τον συντονισμό των έργων, καθώς είναι εξίσου σημαντικά για τους αρχιτέκτονες, τους μηχανικούς και τους συμβούλους και πρέπει να τεκμηριώνονται από αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Τα Ανοίγματα μπορούν να μοντελοποιηθούν, να πινακοποιηθούν και να τεκμηριωθούν, χρησιμοποιώντας διαισθητικά εργαλεία, αλλά και να μοιραστούν μέσω ανοικτών IFC προτύπων.

The Nordre Jarlsberg Brygge project, by Delta Arkitekter AS
The Nordre Jarlsberg Brygge project, by Delta Arkitekter AS

ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Φωτογραφικές ρεαλιστικές απεικονίσεις με το Twinmotion, με ένα κλικ.

Το Archicad 23 επιτρέπει στους αρχιτέκτονες να απολαμβάνουν απόδοση σε πραγματικό χρόνο και φωτορεαλιστική απεικόνιση με την απρόσκοπτη ροή εργασίας της ζωντανής σύνδεσης με το Twinmotion. Χάρη στην κορυφαία λύση αποδόσεων του Twinmotion, η δημιουργία φωτορεαλιστικών απεικονίσεων σε πραγματικό χρόνο, είναι πλέον εξαιρετικά γρήγορη και εύκολη, ενώ ο συγχρονισμός σε πραγματικό χρόνο επιτρέπει στους αρχιτέκτονες να επεξεργάζονται το μοντέλο και να λαμβάνουν γρήγορες αποφάσεις σχεδιασμού. Όλοι οι κάτοχοι άδειας Archicad 23 δικαιούνται δωρεάν την αναμενόμενη βελτιωμένη έκδοση του Twinmotion από την Epic Games.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Εργαστείτε εξυπνότερα και όχι δυσκολότερα
Ανανεωμένη σύνδεση Solibri:

Το Archicad 23 επιτρέπει τον απρόσκοπτο έλεγχο κώδικα και κατασκευής, σε οποιοδήποτε στάδιο του σχεδιασμού. Το ενημερωμένο add-on, ανιχνεύει και αποστέλλει αυτόματα μόνο εκείνα τα στοιχεία που έχουν αλλάξει στο μοντέλο Archicad , με αποτέλεσμα την ταχύτερη συνεργασία.

Ζωντανή σύνδεση Rhino-Grasshopper-Archicad:

Το νέο στοιχείο Deconstruct του Grasshopper, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή των δεδομένων επιφάνειας στοιχείων Archicad ως αναφορά σχεδίασης. Με τη βοήθεια αυτής της λειτουργίας, οι αλλαγές στον πυρήνα σχεδιασμού του BIM θα ενημερώνουν αυτόματα όλες τις σχετικές λεπτομέρειες σχεδίασης που παράγονται μέσω αλγορίθμων σχεδίασης στο Grasshopper. Δείτε το Archicad σε δράση

Ζωντανή σύνδεση Rhino-Grasshopper-Archicad:

Το νέο στοιχείο Deconstruct του Grasshopper, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή των δεδομένων επιφάνειας στοιχείων Archicad ως αναφορά σχεδίασης. Με τη βοήθεια αυτής της λειτουργίας, οι αλλαγές στον πυρήνα σχεδιασμού του BIM θα ενημερώνουν αυτόματα όλες τις σχετικές λεπτομέρειες σχεδίασης που παράγονται μέσω αλγορίθμων σχεδίασης στο Grasshopper. Δείτε το Archicad σε δράση

ΕΠΙΔΟΣΗ

Ταχύτεροι χρόνοι απόκρισης

Το Archicad 23 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή μιας αδιάκοπης ροής ξεκινώντας από την εκκίνηση του λογισμικού, την πρόσβαση στα δεδομένα του έργου, καθώς και την πλοήγηση του ατόμου μέσω του Μοντέλου Πληροφοριών Κτιρίου. Αυτό επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό της βελτιστοποίησης των πρώτων επιδόσεων, των βελτιωμένων ροών εργασίας και των μειωμένων μεγεθών αρχείων.

Έντυπα & Φυλλάδια

Κατεβάστε σε μορφή .pdf ενημερωτικά φυλλάδια για το ArchiCAD