Η συνέχεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα της Topsw, δηλώνει την σύμφωνη γνώμη σας στην χρήση cookies, τα οποία διευκολύνουν την ενημέρωσή σας για προϊόντα που σας ενδιαφέρουν.

Graphisoft EcoDesigner

Αξιολογήστε ενεργειακά τις μελέτες σας χωρίς πρόσθετο κόπο!

Note: The former standalone EcoDesigner™ product is discontinued. The built-in Energy Evaluation functionality of ArchiCAD 16 is similar, but is based on entirely new technology (e.g. zone-boundary based building model geometry analysis, analytic weather data input option, etc.). This technology allows architects to perform reliable dynamic energy evaluation of their BIM model within ArchiCAD, relying on BIM geometry analysis and accurate hour-by-hour online weather data of the building’s location. To learn more about the new Energy Evaluation features of ArchiCAD 16, check the ArchiCAD 16 products page.

EDSTAROn February 6, 2013, GRAPHISOFT announced the launch of EcoDesigner STAR Public Beta, the first software that places standard-compliant energy analysis in the heart of the architects’ familiar BIM work environment. EcoDesigner STAR enables architects to design the most energy-efficient buildings, without having to rely on input from engineers or specialist consultants.

For more information about EcoDesigner STAR, and to sign up for the public beta trial, please visit https://edstarbeta.graphisoft.com/.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EcoDesigner

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Downloads

  Κατεβάστε τη ΒΕΤΑ έκδοση.